A Kinamé Kft. telephelyfejlesztési projektje

A Kinamé Kft. telephelyfejlesztési projektje

KMOP-1.5.3/CB-13-2013-0057

Kedvezményezett: KINAMÉ Kft.

A projekt összköltsége: 107.974.400 Ft

A támogatás összege: 53.987.200 Ft

A támogatás mértéke: 50%

A projekt tervezett megvalósítási időszaka: 2014.07.15. – 2014.12.31.

 

A projekt tartalma

Vállalkozásunk az építőipar számos területén tevékenykedik, jelentős mennyiségű vas- és vasbeton szerelési munkát is folytat, így szükségessé vált egy szerelőcsarnok építése, mely időjárási viszontagságoktól mentesen biztosítja a megrendelt acélszerelés határidőre történő, minőségi teljesítését.

A projekt keretében fejlesztésre kerül vállalkozásunk gyáli és abonyi telephelye, mely beruházás cégünk terjeszkedési és piaci részesedés növelési szándékait szolgálja. Gyálon új szerelőcsarnok kerül megépítésre a kapcsolódó alapinfrastrukturális beruházással és eszközbeszerzéssel, Abonyban pedig eszközbeszerzés valósul meg.

A gyáli szerelőcsarnokban a KINAMÉ Kft. olyan környezetben tudja elvégezni az eddig szabadtéren ellátott tevékenységeit, mely környezet nagymértékben hozzájárul a munka minőségi javulásához, a készülő és elkészített elemek állagmegóvásához és a vállalkozásnál dolgozó munkavállalók munkakörülményeinek javulásához.

A projekt előrehaladása

A projekt megvalósítását 2014. július 15-én megkezdtük.

Ahonnan indultunk:

Kinamé Kft.

2360 Gyál Toldi M. u. 45.

+36 29 541 721

kiname@kiname.hu

Kis István